GÜNCEL ÇALIŞMALARIMIZ

Çift Tutuculu Robotlar

Birden fazla parçayı aynı anda taşıyabilen bu robotlar üretim hızının artırılması için fayda sağlamaktadırlar. Fakat optimal robot hareket sıralamasının belirlenebilmesi için karmaşık bir problemin çözülmesi gerekmektedir.

Hat Dengeleme

Robotik hücrelerde hat dengeleme problemi klasik montaj hattı dengeleme problemlerinden farklılaşmaktadır.

Parça Çizelgeleme

Robotik hücrelerde üretim hızını etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi de parça çizelgesidir. Robotik hücrelerde parça çizelgelemesi çözülmesi zor karmaşık bir problemdir.

ARAŞTIRMALARIMIZ